Bij In de ontmoeting kun je terecht voor stiltewandelingen en wandelingen rondom verlies.

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen. Die ander is een antwoord of vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf. Met het risico dat jij zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis. Zij zal vragen naar je ervaringen gewoontes, gevoelens en opvattingen. Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van een ontmoeting spreken.

Ik wil je graag ontmoeten...

Door de bomen het bos weer zien


 

Zondagavond 15 oktober - aandacht voor verlies Ouderkerkerplas
Om 19.00 uur verzamelen we voor Strandpaviljoen Aandeplas. We wandelen ruim een uur. Kosten deelname is 12,50 inclusief een koffie of thee. Na de wandeling praten we na bij het Strandpaviljoen. Zie aandeplas.nl.

Zondag 15 oktober  - aandacht voor verlies Amstelveen
Om 10.00 uur verzamelen we voor Eetcafé Silversant te Amstelveen. We wandelen ruim een uur. Op deze wijze is er veel mogelijkheid om je ervaring te delen met lotgenoten. Na de wandeling praten en drinken we wat in restaurant Silversant. 

Lees meer...

Interview in krant Gooi-en Eemlander
Met Hans over de voor hem helpende werking van de maandelijkse wandelingen. Zie hier het artike


Ik ben aangesloten bij Ethische Code van Phoenix Opleidingen en houd me aan de opgestelde uitgangspunten en richtlijnen.
Voor meer informatie: phoenixopleidingen.nl